MAXA medtech workshop

MAXA medtech workshop

När: 13/03/2019 , 09:00 - 16:00
Plats: MAXIV
Adress: Fotongatan 2, Lund


MAXA medtech bjuder in till workshop om tillämpningar och tekniker för Medicinteknisk industri vid MAX IVoch ESS den 13 mars 2019 kl. 9:00-16:00. Seminariet handlar om tillämpningar och tekniker specifikt riktade mot medicinteknisk industri som finns eller kommer att finnas tillgänglig vid stora forskningsinfrastrukturer såsom MAX IV och ESS i Skåne.

Läs mer och anmäl dig>>

Vad är MAXA medtech?

MAXA Medtech är ett strategiskt projekt inom Medtech4Health som syftar till att sänka tröskeln för svensk Medtech-industri att utnyttja infrastruktursatsningarna MAX IV och ESS i Skåne. Genom uppsökande verksamhet, seminarier och workshops ska vi nå en ökad kunskap kring för branschen relevanta tillämpningar och tekniker som är under uppbyggnad på MAX IV och ESS.

Mer information hittar du på projektets hemsida>>