MedTech West lunchseminarium: Framtidens hälsa, vård och omsorg – vilka gör vad för vem?

MedTech West lunchseminarium: Framtidens hälsa, vård och omsorg – vilka gör vad för vem?

När: 28/11/2018 , 11:30 - 13:00
Plats: Förmaket
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Idag upplever många en frustration över att vi står och stampar i utvecklingen av life science-sektorn. Samtidigt som den faktiska förändringen sällan har varit lika stor i historien. Med en blick på hur vårt hälso- och sjukvårdssystem ser ut med sina 200-åriga rötter blickar Hans Winberg framåt mot vad de kommande årens transformation kan innebära. Och talar om hur vi alla vi som verkar i systemet måste förstå och uppfinna oss själva på nytt.

Hans Winberg är organisationsforskare och har arbetat med frågor kring organisering, ledning och utveckling av hälso- och sjukvård på lokal, regional och nationell nivå. Internationellt har han verkat under lång tid inom stiftelsen Swecare som främjar svensk export av kunskap, tjänster och produkter inom vårdsektorn. Han är aktiv i den svenska samhällsdebatten och främjar dialog mellan alla olika kompetenser och aktörer inom hälsa, vård och omsorg.

Efter forskarutbildning och licentiatexamen på Handelshögskolan i Stockholm ledde han dess vidareutbildning inom området under drygt tio år. Där utmynnade arbetet i skapandet av en tvärsektoriell akademisk tankesmedja för djupare dialog mellan praktik och forskning – Stiftelsen Leading Health Care.

Var? Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital
När? 28 november 2018, 11.30-12.30 (13.00 inkl. lunch)

Vi serverar en lätt lunch till deltagare som anmält sig senast fredagen den 23 november kl. 11.00.

VÄLKOMMEN!

ANMÄL DIG HÄR>>