MedTech West lunchseminarium om 3D-teknik inom Västra Götalandsregionen

MedTech West lunchseminarium om 3D-teknik inom Västra Götalandsregionen

När: 27/04/2018 , 11:30 - 13:00
Plats: Kammaren
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
När det gäller 3D-teknik har sjukvården tagit ett språng i utvecklingen under det senaste decenniet. Med 3D-teknik menar vi här 3D-printing, 3D-modellering och 3D-visualisering. Inom medicinsk användning används tekniken främst för visualisering, planering av behandling och tillverkning av patientspecifika implantat, och trots att man sett fördelar är den inte fullt implementerad inom vården och används i olika grad inom spridda områden.

För att titta närmare på användningen och behovet av 3D-teknik inom hälso- och sjukvården samt tandvården i Västra Götalandsregionen (VGR) genomfördes en omvärldsanalys och en fältstudie i flera verksamheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Därefter analyserades resultaten och man gjorde en gapanalys för att se skillnader mellan omvärlden och VGR.

På det här seminariet kommer Emma Ekberg och Caroline Damgaard från Innovationsplattformen, VGR, tillsammans med käkkirurgen Christian Schaefer, att presentera studien och resultatet.

När? 11:30-12:30 (13.00 inkl. lunch) fredagen den 27 april, 2018
Var? Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Tanken är att seminariet ska uppmuntra till diskussion om möjligheterna med 3D-teknik och hur vi alla på bästa sätt kan utnyttja den i hälso- och sjukvården samt tandvården. Föredragshållarna vill också bidra till att bygga nätverk mellan de verksamheter som vill jobba mer med tekniken. Efter seminariet bjuder MedTech West på en lätt lunch till anmälda deltagare och det finns då möjlighet att mingla!

Om du anmäler dig via länken nedan före kl. 15.00 måndagen den 23 april bjuder vi på en lätt lunch efter seminariet!

VÄLKOMMEN!
MedTech West

ANMÄL DIG HÄR>>