Metis Forum - samlingsplatsen för dig som vill öka nyttiggörandet av IT/eHälsa i den prehospitala vården

Metis Forum – samlingsplatsen för dig som vill öka nyttiggörandet av IT/eHälsa i den prehospitala vården

När: 12/03/2019 , 11:00 - 16:30
Plats: Demostudion
Adress: Lindholmen Science Park, GöteborgPICTA inbjuder till det 12:e Metis Forum. Agenda för mötet hittar du på länken nedan.

Prehospital ICT Arena, PICTA, startade sin verksamhet 2014. Starten föregicks av ett förberedande projekt där man i bred multidisciplinär samverkan mellan ett 30-tal parter diskuterade möjliga vägar att genom samarbete öka och snabba på nyttiggörandet av ICT/eHälsa inom det prehospitala området. Allt i syfte att förbättra patienternas möjligheter till optimal och jämlik vård oavsett t.ex. kön, etnicitet eller geografisk plats. Resultat blev den öppna samverkansarenan PICTA på Lindholmen Science Park i Göteborg.

PICTA har som mål att verka för ett ökat nyttiggörande av ICT/eHälsa i den prehospitala vården genom att sprida och generera kunskap samt identifiera hinder, och sedan bidra till att undanröja dessa. Ett verktyg för detta är samarbetsprojekt och ett annat är Metis Forum, som är ett möte som återkommer 2–3 gånger per år i formen av ett öppet och kostnadsfritt heldagsseminarium.

Läs mer och anmäl dig här>>
Mer om Metis Forum på vår webbplats>>