Nästa Metis Forum - 19 mars

Nästa Metis Forum – 19 mars

När: 19/03/2020 , 11:00 - 16:30
Plats:
Adress:


Den 19 mars är det dags för det 14:e Metis Forum. PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården. Metis Forum är den öppna mötesplatsen där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt.

Program
10:30 Välkomna och Inledning
10:45 Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård – Ny teknik för bättre distanskonsultation inom akutsjukvården
Veronica Vicente, FoUU chef – Ambulanssjukvården i Storstockholm
11.35 HeroSight – Augmented Reality och framtidens övning
Daniel Kindstrand, CEO & Founder – HeroSight

11:50 Lättare lunch serveras & demo/utställning

12:35 Ett öppet ML-baserat beslutsstöd för den prehospitala vården
Douglas Spangler, Projektledare – Akademiska sjukhuset
13:00 CSAM – the eHealth Company, prehospital eHealth och mer därtill
Jonas Borgström, Sales Manager – CSAM Karlstad AB
13:25 Prehospital Telecommunication 2025 and Today
Christoph Graumann, Director of Software Development for Applications – corpuls
13.50 Göteborg Triage Test – GÖTT. Ett nytt triagesystem för akutsjukvården i Göteborg
Lina Holmqvist, Specialistläkare – Västragötalandsregionen

14:15 Fika + mingel & demo/utställning

14:45 AI och hjärnan
Jonas Andersson, Team Leader Algorithm development – Syntronic
15:05 Mobil röntgen ute i fält
Erik Fagerström, Business Manager – Mediel
15.25 True x-ray mobility
Lovisa Lindahl, Manager/Application Specialist – Solutions for tomorrow
15:45 Trådlös övervakning i en obruten vårdkedja
Per Trossmark, VD – RespiHeart
16.05 PICTA nyheter samt projekt; uppföljning och nytillkomna
16:20 Sammanfattning & Avslutning
16:30 Slut

Läs mer och anmäl dig här>>