Nästa Metis Forum

Nästa Metis Forum

När: 11/11/2020 , Hela dagen
Plats:
Adress:


Metis Forum är den öppna mötesplatsen för alla som i öppen samverkan vill medverka till att öka nyttiggörandet av eHälsa/Digital Hälsa inom Prehospital sjukvård. Det är här som PICTAs intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. PICTA, Prehospital ICT Arena, drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA driva på så att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Som en del i arbetet arrangeras Metis Forum 2-3 gånger om året. Detta är heldagsseminarier, där ämnen som kliniska beslutsstöd (inklusive AI), drönare, vårdprocessutveckling, nya kommunikationslösningar och videostöd dyker upp på agendan.

I år är eventet både digitalt och fysiskt.

Nästa Metis Forum äger rum den 11 november. Anmäl dig här>>