Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium:  Biobanksansökan och biobanksavtal

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Biobanksansökan och biobanksavtal

När: 25/10/2017 , 10:00 - 11:00
Plats: Idegranen
Adress: Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset, Göteborg


Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst inbjuder till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras för att kunna analyseras korrekt. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för forskning med biobankning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Föredragshållare denna gång är Wahida Sarwari och representant från Patologen. Under seminariet tas frågor som dessa upp:

– Hur går biobanksansökan till?
– Vanliga problem och misstag.
– Vad innebär singelcenter och multicenterstudier?
– Hur går granskningsprocessen till?
– Vem får bedriva forskning på befintliga biobanksprov?
– Hur görs utlämnande av prov?
– Vad krävs för att skicka prov utomlands?

Var? Idegranen, Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset
När? Kl. 10-12 den 25 oktober, 2017

Läs mer och anmäl dig här>>