Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Informationshantering inom biobankning och registerforskning som verktyg

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Informationshantering inom biobankning och registerforskning som verktyg

När: 06/11/2017 , 10:00 - 12:00
Plats: Idegranen
Adress: Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset, Göteborg


Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst inbjuder till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras för att kunna analyseras korrekt. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för forskning med biobankning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Föredragshållare denna gång är Jonas Bergman Laurila och Ann-Marie Svensson. Under seminariet tas frågor som dessa upp:

– Hur kan jag hitta intressanta befintliga provsamlingar och provgivare
– Hur kan jag hitta intressanta provgivare?
– Hur kan jag hålla reda på mina egna prov?
– Demonstration av ett enkelt verktyg för provspårbarhet.
– Hur kan register användas för forskning?
– Vad krävs för att göra registerforskning?

Var? Idegranen, Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset
När? Kl. 10-12 den 6 november, 2017

Läs mer och anmäl dig här>>