Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Personuppgiftslagen, kliniska studier och biobankning

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Personuppgiftslagen, kliniska studier och biobankning

När: 18/10/2017 , 11:00 - 12:00
Plats: Idegranen
Adress: Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset, Göteborg


Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst inbjuder till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras för att kunna analyseras korrekt. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för forskning med biobankning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Föredragshållare denna gång är Susan Lindahl.

– Vad innefattar personuppgiftslagen?
– Vad är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud?
– Vad innebär det att sätta GU respektive SU som forskningshuvudman?
– Hur hanterar jag personuppgifter länkade till biobanksprov?
– Vad kommer den nya dataskyddsförordningen betyda?

Var? Idegranen, Rondvägen 10, BK, Östra sjukhuset
När? Kl. 11-12 den 18 oktober, 2017

Läs mer och anmäl dig här>>