Seminarium om 3D-teknik i vården – Behov och möjligheter

Seminarium om 3D-teknik i vården – Behov och möjligheter

När: 17/09/2018 , 09:30 - 15:00
Plats: Lagerbladet
Adress: Blå stråket 10, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Innovationsplattformen, VGR och RISE ordnar den 17 september en seminariedag om 3D-teknik i vården. Seminariet fokuserar på allt från avbildning till tillverkning och riktar sig till dig som är behovsägare inom vården eller är aktör med kompetens, resurser och teknologier som har potential att möta vårdens behov kring 3D-teknik. Det primära syftet är att lyfta vårdens behov och möjligheter kring 3D-teknik, samt skapa nya kontakter och idéer som efter seminariet skall kunna leda till nya samarbeten. 

Programpunkter:
*Keynote: Professor Ola Harrysson, North Carolina State University, USA
*Presentationer kring behov och användning av 3D-teknik i vården
*Företagspresentationer (pitch) om tillgängliga 3D-teknologier
*Paneldiskussion och nätverkande

Kaffepauser och lunch ingår.

Ytterligare information om programmet kommer. Deltagande är kostnadsfritt, men deltagarantalet är begränsat till 150. Registrering på förhand är obligatoriskt.
Läs mer och anmäl dig>>