Swedish Medtech arrangerar regulatorisk konferens - Regulatory Summit 2018

Swedish Medtech arrangerar regulatorisk konferens – Regulatory Summit 2018

När: 21/03/2018 , 08:45 - 16:30
Plats: World Trade Center
Adress: Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Den 21 mars 2018 är du välkommen att delta i den stora regulatoriska konferensen Regulatory summit 2018. Konferensen som går av stapeln på World Trade Center i Stockholm arrangeras av Läkemedelsverket, Swedish Medtech & Swedish Labtech.

Avgift: 3 900 kr för medlemmar och 5 300 kr för icke-medlemmar
Kontakt: Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17

Läs mer>>

Under konferensen får du ta del av talare från såväl EU-kommissionen som den europeiska branschföreningen Medtech Europe. Vi har ambitionen att belysa hur förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik kommer att påverka dig och din verksamhet. Vår målsättning med konferensen är att öka medvetenheten och förståelsen för de regulatoriska frågorna. Du kommer få ta del av såväl föreläsningar som paneldiskussioner. Under en del av dagen delar vi upp oss i olika spår och du väljer spår i din anmälan.

Konferensen riktar sig till dig som tillverkare av in vitrodiagnostisk eller medicinteknisk utrustning och behöver veta vad som gäller kring regulatoriska frågor. Du arbetar med stor sannolikhet med kvalitets- och regulatoriska frågor. Du kan sitta företagsledning och behöver veta hur förändringar i regelverket kommer att påverka företaget samt både vilka hot och möjligheter detta medför. Konferensen är även intressant för dig som arbetar som medicintekniker inom sjukvården eller som upphandlare av medicinsk teknik som vill ha en bättre förståelse för hur regelverket påverkar upphandlingsprocessen. Vi välkomnar journalister inom vetenskap och vårdområdet och även intresserade sjukvårdspolitiker.