Vem äger dina gener? Frukostseminarium om etiska dilemman i framtidens digitaliserade vård

Vem äger dina gener? Frukostseminarium om etiska dilemman i framtidens digitaliserade vård

När: 08/12/2017 , 07:30 - 09:00
Plats: Wallenbergssalen
Adress: Medicinaregatan 20, Göteborg


Den 8 december är du välkommen på ett frukostseminarium med titeln “Vem äger dina gener? Etiska dilemman i framtidens digitaliserade vård”.

Konferensen Nobel Week Dialogue arrangeras årligen den 9 december, vartannat år i Göteborg och vartannat i Stockholm. Årets tema är ”The future of truth”. Dagen innan Nobel Week Dialogue lyfter man blicken och diskuterar etiska dilemman i vården ur olika vetenskapliga perspektiv, medicinskt, idéhistoriskt och filosofiskt. Det blir ett framtidsinriktat och spännande samtal runt avgörande frågor som berör mångas vardag nu och framöver. Vad kan vi göra med sanning och vad är egentligen sant?

När? 8 december 2017 kl. 07:30 – 09:00, frukost serveras från kl. 07:00
Var? Wallenbergssalen, Medicinaregatan 20, Göteborg

Seminariedeltagare:

Mikael Kubista, vd och grundare av TATAA Biocenter, Life Genomics
Lars Lindsköld, doktor i medicin, adj lektor vid avd för tillämpad informationsteknologi Chalmers och senior konsult i informatik vid avd för vårdens digitalisering, VGR
Cecilia Rosengren, docent i idé och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Lars Sandman, professor i praktisk filosofi vid Linköpings Universitet och gästprofessor vid Borås högskola
Helén Seeman Lodding, medicine doktor, senior sakkunnig vid avd för vårdens digitalisering, VGR och forskare vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Moderator:
Ylva Gustafsson, koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen

Välkommen önskar Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör och Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör

Anmäl dig här>>