Medtech4Health-dagen: 10MD utvecklar bekväma och ergonomiska skyddskläder för sjukhuspersonal som arbetar med röntgenstrålning

Gellerstedt_smallHej Fredrik Gellerstedt på 10MD. Vilka är ni och vad gör ni?

Ten Medical Design AB är ett företag med västsvenska rötter. Vi har stort kundfokus och utvecklar komfortabla skyddskläder för sjukhuspersonal som arbetar med röntgenstrålning. Kirurger och sköterskor kan arbeta i timtal i operationsrummet och de behöver bekväma, ergonomiska plagg för att kunna fokusera på sin huvuduppgift: Att ge patienten den bästa vården. 10MDs produkter ger personalen lugnet att göra så.

 

Kan du beskriva projektet som ni fått Medtech4Health-pengar för?

Företaget är i en mycket spännande fas och står i begrepp att lansera den första produkten i en komplett strålskyddsportfölj. För att stärka marknadsföringen av produkten gör vi nu tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset en användarstudie med flera sjukhus- lokalt och internationellt. Studien avser att visa den strålskyddande effekten av produkten i användning under operation.

Vad händer framåt nu?

När användarstudien är klar avser 10MD att lansera produkter i Europa och samtidigt förbereda nästkommande produkters användarstudier, förhoppningsvis med samma framgångsrika koncept som detta.

 

Den 2 mars är du välkommen att höra 10MD berätta om sitt projekt och verksamhet tillsammans med de fem andra företag och forskare som Medtech4Health valde att finansiera förra året. Läs mer och anmäl dig här>>