Årets Medicinteknikdagar 2019

Medicinteknikdagarna 2019

Medicinteknikdagarna 2019 hölls i Linköping och arrangerades av MTF (Medicintekniska Föreningen), Linköpings Universitet och Region Östergötland.

Medicinteknikdagarna hade som mål att under två dagar lyfta senaste nytt inom den medicintekniska forskningen med speciellt fokus på digitalisering och innovation. Det är även en viktig mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt. Från MTW deltog Henrik Mindedal och Sara Bogren samt MTW-associerade forskarna Mikael Persson, Andreas Fhager, Xuezhi Zeng, Stefan Candefjord, Bengt-Arne Sjökvist, Kaj Lindecrantz och Justin Schneiderman.

Som västsvensk nod för det nationella strategiska innovationsprogrammet inom medicinteknik; MedTech4Health, var det extra intressant att lyssna på de många intressanta sessioner som de modererade, där finansierade projekt fick möjlighet att presentera. Bland annat presenterade Xuezhi Zeng sina projekt kring mikrovågsteknik för exempelvis strokedetektion med titeln ”Software defined Radar for medical applications”.

 

Även Andreas Fhager presenterade projekt kring mikrovågsteknik, men med fokus på ” Detektion av bristningar och blödningar i hamstringsmuskeln”, och Justin Schneiderman presenterade sin studie kring ”Validation of a multi-channel functional neuroimaging system”.
Inom ramen för sessionen för Internationalisering berättade Mikael Persson (på bilden) om sin delegationsresa till Australien och vilka möjligheter för samarbete som finns där för svenska medicinteknikbolag.

 

Kul även att Jesper Hassel från Göteborgsföretaget Mevia (på bilden till höger) fick möjlighet att presentera sitt projekt kring lösningar för att minska svinnet av narkotikaklassade läkemedel.

Extra intressant var föredraget av Prof. Bruce J Tromberg, Director of NBIB/NIH kring hur det medicintekniska forskningsfältet bedrivs i USA samt föreläsningen av 2019 års Erna Eberling-pristagare Peter Thomsen från Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kring  sin framstående forskning inom biomaterial.

Text: Sara Bogren
Bilder: Sara och Stefan Candefjord