Utlysningen Kompetensförstärkning 2020 har öppnat

Nu har utlysningen Kompetensförstärkning i småföretag 2020 öppnat! Som småföretagare kan du behöva stärka kompetensen genom att anlita en extern person för att få ut din medicintekniska produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som tillförs ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut, t.ex. genom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen stärks.

Läs mer här!

När öppnar utlysningen? Den 10 februari 2020
När stänger utlysningen? Kl. 14:00 den 2 mars 2020
Vem kan söka? Småföretag.
Vad kan man söka för? Inköp av en extern konsulttjänst. Konsulten ska förstärka företagets kompetens och möjliggöra utveckling av en ny medicinteknisk idé. Kunskapen ska kunna överföras och finnas kvar i företaget.
Hur mycket kan man söka? Upp till 200 000 kronor.

MedTech West är sedan programmets start västsvensk nod för Medtech4Health- ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.
Programmet är en katalysator för att implementera fler medicintekniska idéer  i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin. Verktygen består av utlysningar av medel samt strategiska satsningar som utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige. Programmet startade 2016. Det leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Programkontoret består av ett nationellt projektkontor som tillsammans med noder runt om landet driver arbetet. Samverkan och att sätta människan i centrum är centralt.
Läs mer om vårt samarbete här!