Nyutnämnd hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Bo Håkansson, professor på Chalmers, har nyligen utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hans världsledande forskning kring fortledning av ljudvågor i mänskligt ben har lett fram till en hörapparat, förankrad i skallbenet, som i dag finns att tillgå över hela världen och har haft livsavgörande betydelse för personer med hörselnedsättning.

Bo Håkansson står även bakom vidareutvecklingen och den industriella satsningen på implanterbara hörapparater, med ett uppenbart fokus på att forskningsframgångar ska komma individer och samhälle till nytta.

I sin motivering till utnämningen lyfter Sahlgrenska akademins styrelse också samverkansprojektet med fakulteten kring utvecklingen av viljestyrda handrörelser i armproteser. Denna utveckling har väckt stor internationell uppmärksamhet och, som det heter i motiveringen, bidragit till att sätta Sahlgrenska akademin i fokus.

Styrelsen skriver: ”Forskningsframgångarna har inneburit industriell expansion i Göteborgområdet med företagen Cochlear, Oticon Medical och Integrum, för att nämna några. Förutsättningen för de translationella forskningsprojekt som har utvecklats inom området vid Sahlgrenska akademin är det nära samarbetet med professor Bo Håkansson och Chalmers tekniska högskola.”

Med utnämningen vill Sahlgrenska akademin visa uppskattning över ett mycket gott och framgångsrikt samarbete, men även en vilja till fortsatt stark samverkan.

– Teknik och hälsa är ett viktigt samverkansområde för Sahlgrenska akademin och Chalmers, där Bo Håkansson gjort mycket starka insatser. Han är en mycket värdig hedersdoktor, och vi är oerhört glada att kunna utnämna honom, säger Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska Akademin. Utnämningen öppnar också upp möjligheter för fortsatt goda samarbeten, där jag gärna lyfter fram vår utmärkta audionomutbildning. Många av studenterna har ett starkt intresse för de tekniska möjligheter som finns för att hjälpa människor med nedsatt eller skadad hörsel. Det är ett exempel på ett område där vi skulle vilja förtäta vår samverkan med Bo Håkansson och hans medarbetare på Chalmers.

 

Länk till artikeln i Akademiliv, Sahlgrenska Akademin

Text: Elin Lindström och Margareta Kubista, Sahlgrenska Akademin

Bild: Johan Wingborg