MedTech West rekryterar projektledare

Medtech West söker en projektledare med uppdrag att effektivisera vår förmåga att initiera fler medicintekniska forskningsprojekt där också små och medelstora företag är aktiva parter. Arbetet omfattar etableringen av en öppen samverkansarena med koppling till regionens nya Bild- och interventionscentrum (BoIC) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där kliniska experter, företag och medicintekniska forskare kan mötas för att identifiera vårdutmaningar och starta nya gemensamma forskningsprojekt. I uppdraget ingår också att samverka med aktörer i innovationsstödssystemet så att utveckling mot nyttiggörande finansieras och sker på bästa sätt. Önskvärd kompetens:

– Relevant akademisk examen
– Ett brett nätverk och ha god kommunikativ och social förmåga
– Erfarenhet av att i ledande position driva affärs-, utvecklings- och/eller forskningsprojekt tillsammans med hälso- och sjukvården
– Goda kunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift)

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under perioden 2015-09-15 till 2017-12-31 och innebär:
– Initiera, etablera och aktivt leda en öppen samverkansarena som kopplas till verksamheten vid BoIC
– Genom olika aktiviteter aktivt underlätta för forskargrupper/FoU-projekt att få resurser och pengar från innovationsstödsaktörer i regionen och nationellt

Sök tjänsten på LinkedIn