Medtech4Health-dagen: 1928 Diagnostics utvecklar snabb och felsäker analystjänst för diagnostik av bakterieinfektioner

wilhelmpHej Wilhelm Paulander på 1928Diagnostics. Vilka är ni och vad gör ni?

– 1928 Diagnostics grundades 2014 av tre forskare och en serie-entreprenör med visionen att erbjuda bättre diagnostik av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner, berättar Wilhelm. Kristina Lagerstedt, PhD (CEO och grundare) har tidigare bedrivit forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhus inom kirurgi och cancerdiagnostik. Susanne Staaf, PhD (COO och grundare) har erfarenhet från läkemedelsforskning på AstraZeneca. Erik Kristiansson, PhD (grundare) är docent på Chalmers Tekniska Högskola och expert inom antibiotikaresistens och bioinformatik. Bolaget gjorde sin första nyemission i augusti 2014 och tog in 5,5 MSEK från affärsänglar samt Chalmers Innovation (numera Chalmers Ventures).

1928_AlexScreenshotKan du beskriva projektet som ni fått Medtech4Health-anslag för?

– 1928 Diagnostics utvecklar en ”Software-as-a-Service” (SaaS) analystjänst för diagnostik av bakterieinfektioner, säger Wilhelm. Servicen bygger på analys av bakteriens arvsmassa (DNA) och kommer att implementeras som en webbaserad tjänst inom segmentet digital hälsa. Tjänsten levererar idag en resistensprofil samt vilken grundläggande typ av bakterie (bakteriens DNA-fingeravtryck) som DNA kodar för. Resistensprofilen ger information om vilken antibiotikabehandling som kan användas för att effektivt behandla infektionen. Typningen ger viktig information för smittspårning, utbrottsanalys och ger en bedömning om hur farlig den specifika bakterieinfektionen är. Användningen är enkel. Analysen tar bara fem minuter och resultatet kan ses direkt på skärmen och kan även exporteras i filformat. Tjänsten är molnbaserad och studien visade att den är mycket effektiv och träffsäker (felfrekvens = 0,3 %). I projektet har vi också som mål att verifiera studieprotokollet för kommande kliniska CE-registreringsstudier.

Vad händer framåt nu?

– Vi kommer under året att CE-märka tjänsten och fortsätta byggandet av nya databaser för att inkludera flera bakterier.

Den 2 mars är du välkommen att höra 1928Diagnostics berätta om sitt projekt och sin verksamhet tillsammans med de fem andra företag och forskare som Medtech4Health valde att finansiera förra året.
Läs mer och anmäl dig här>>

 

Text: Helene Lindström, 2017-02-10