Medtech4Health-dagen: Mevia hjälper individer att ta rätt dos medicin i tid

mevia_ovalHej Jesper Hassel, CEO på Mevia. Vilka är ni och vad gör ni?
Mevia hjälper individer att ta rätt dos medicin i tid. Rent konkret kopplar vi upp olika typer av medicinförpackningar till molnet och via den input vi får in kan vi återkoppla till individen om den har glömt att ta sin medicin via sms, telefonsamtal eller via app. Vi vill helt enkelt stötta patienter att komma ihåg att ta sina mediciner på det sätt som fungerar för individen.

Kan du beskriva projektet som Mevia fått Medtech4Health-pengar för?

– Mevia kommer tillsammans med Innovationsplattformen arbeta för att få en bättre förståelse för hur vår lösning kan tas in i vården på ett snabbare sätt. Vi genomför intervjuer och workshops för att kartlägga hur det ser ut med medicinstöd idag i olika delar av VGR för att få en inblick i de lokala avvikelserna.
mevia_prod
 Vad händer framåt nu?
– Kopplat till Medtech4health projektet förväntar vi oss att få en större och bättre förståelse för hur vår lösning kan tas in i vården på ett snabbare sätt. Vi hoppas även att Medtech4Health-utlysningen ska ge ett bra underlag för att gå vidare och skapa samarbeten med identifierad grupper. Detta innebär konkret att vi vill identifiera en grupp som vi ser att det kan vara relevant att genomföra ett större test tillsammans med¨.
Den 2 mars är du välkommen att höra Mevia berätta om sitt projekt och sin verksamhet tillsammans med de fem andra företag och forskare som Medtech4Health valde att finansiera förra året.
Läs mer och anmäl dig här>>