Aktuell Medtech4Health-utlysning: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

En ny utlysning har öppnat. Utlysningen riktar sig till små och mellanstora företag och akademi. De kan söka finansiering för att kliniskt verifiera medicintekniska produkter eller prototyper som har potential att bidra till en bättre vård och/eller stärka svensk medicinteknisk industri. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården. Sökande kan vara svenska små eller eller medelstora företag, universitet, högskola, eller forskningsinstitut. I projekten ska industri samt hälso‐ och sjukvård ingå, antingen som part eller på ett tydligt sätt aktivt i projektet Sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 14 september 2016.Läs mer här>>