AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster

Bild på Theresa larsen

 Nu har startskottet gått för AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv. Vid startkonferensen i Runan på Chalmers den 9 februari 2017 invigdes den nya arena som planerats i tre års tid. MedTech West och Högskolan i Borås, som är en av parterna, representeras av forskaren Leif Sandsjö.

Hej Theresa Larsen. Vad är AllAgeHub?
– AllAgeHub kommer att innehålla en fysisk och virtuell inspirationsmiljö där produkter och tjänster kan visas upp, en lärmiljö med kurser, seminarier och konferenser, en forskningsarena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, en innovationsmiljö med bland annat verklighetslabb samt en idésluss som identifierar, fångar upp och preciserar problem, utmaningar, lösningar och förbättringsområden från deltagande parter, men också från medborgare och företag. Om en idé visar sig vara något som AllAgeHub ska jobba vidare med sätts ett team med kompletterande kompetenser ihop och vid behov kan man söka extern finansiering, säger Theresa. Inspirationsmiljön finns redan på plats på Johanneberg Science Park.

Hur började det hela?

– År 2009 invigdes Vision Bo Äldre, en inspirationsmiljö för personal från äldreomsorgen i Göteborgs Stad, fastighetsföretag, forskare och studenter, säger verksamhetsledare Theresa Larsen. Det fanns ett stort intresse från andra kommuner att ta del av inspirationsmiljön och även företag som intresserade sig för samarbeten. Göteborgs Stad kontaktade GR och Johanneberg Science Park för att se om man kunde samverka kring detta. Vi gjorde en förstudie som ledde till att vi sökte medel för att få detta till stånd. Nu pratar vi inte bara om en vision, nu börjar vi skapa verksamheten.

Foto: Maja Sabelsjö, GR

Varför behövs AllAgeHub?

– Vi behöver tänka nytt för att kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov hos äldre och personer med funktionsnedsättning, säger Theresa. Kommunerna behöver stöd i implementeringen av välfärdsteknik och företagen vill utveckla produkter och tjänster i samarbete med målgruppen.

Hur ser organisationen ut?

– AllAgeHub är idag organiserat som ett projektkluster där Johanneberg Science Park är värdorganisation. GR är den största projektägaren, säger Theresa. Vem som helst av projektparterna kan vara ägare av ett projekt i projektklustret. AllAgeHub finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner.

Foto: Maja Sabelsjö, GR

Vad händer nu?

– Ambitionen är att idéslussen öppnar i maj, samtidigt som utvecklingsprojekt kan dra igång, säger Theresa. Inspirationsmiljön öppnar för besök och aktiviteter i lärmiljön planeras.

 

Läs mer om AllAgeHub>>

 

 

Deltagande parter:

 • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Västra Götalandsregionen (DART – kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen Vårdens digitalisering, koncernstab hälso- och sjukvård)
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Johanneberg Science Park
 • Sahlgrenska Science Park
 • Chalmers Tekniska Högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building futures)
 • Göteborgs Universitet (centrumbildningarna AgeCap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
 • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
 • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
 • Business Region Göteborg (BRG)

 

Foto: Maja Sabelsjö, GR