Årets finansiellt största utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2018

Årets finansiellt största utlysning hos Medtech4Health stänger den 20 september. Den är öppen för medicintekniska utvecklingsprojekt där minst två parter från olika sektorer deltar, exempelvis vård, akademi och näringsliv.  Med utlysningen vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras. Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen. Den riktar sig till aktörer i samverkan där minst två olika aktörer måste delta. Parter kan vara företag (SMF eller större företag), universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör. Det finns 16 miljoner kronor under 2 år avsatt för de projekt som beviljas finansiellt stöd. Detta beräknas fördelas på 10-15 projekt. Stödnivån är max 50 % av projektets totala budget. Utlysningen öppnar den 21 juni och stänger den 20 september- Intervjuer planeras 31 oktober och 1 november.

Läs mer>>