Årets Medicinteknikdagar i Umeå

Årets Medicinteknikdagar (MTD) ägde rum i Umeå, där Centrum för medicinsk teknik och Fysik (CMTF) vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt landstingen i Västerbotten och Region Norrbotten var värdar för denna nationella konferens. Temat för 2018 års konferens var ”Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri”. Under två dagar hölls inspirerande och intressanta plenarföreläsningar med senaste nytt inom medicinteknikområdet, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på två områden som har hög aktualitet just nu – digitalisering och innovation.

MedTech Wests föreståndare Henrik Mindedal var på plats tillsammans med vice föreståndare Sara Bogren. Utöver att hålla ett föredrag med titeln ”Hur regionala noder och Medtech4Health kan stödja innovationer inom medtech” deltog Henrik också i den efterföljande paneldebatten.

Flera forskare från MedTech West, Göteborgs Universitet och Chalmers presenterade sin forskning. Justin Schneiderman, MedTech West och Göteborgs Universitet, höll ett föredrag med titeln “A more clinically- relevant functional neuroimaging system: high-Tc SQUID-based on-scalp MEG”.

Andreas Fhager presenterade utveckling av ett mikrovågsbaserat system för diagnostik av stroke och trauma, Hana Dobsicek Trefna presenterade cancerbehandling i hals och huvud med mikrovågshypertermi, och Xuezhi Zeng  mikrovågssensorer för biomedicinska applikationer. Professor Mikael Persson höll en presentation med titeln ”Microwave technology for detecting abdominal bleeding”. Samtliga av de fyra sistnämnda kommer från Institutionen för Elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med MTD är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, medicintekniska kluster och branschorganisationer. Under konferensen kan man ta del av det senaste på såväl utrustnings- och forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer.

 

Nästa års Medicinteknikdagar kommer att hållas i Linköping den 2-3 oktober.

 

 

 

Text: Helene Lindström

Foto:Kristina Svensson, kommunikatör på Medtech4Health (fotot på Henrik Mindedal och Sara Bogren), Sara Bogren (övriga)