Öppnar snart: Utlysning från Swelife och Medtech4Health – samverkansprojekt för bättre hälsa

Snart öppnar utlysningen Medicintekniska samverkansprojekt – 2018 . Med denna utlysning vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras.

Vad kan man söka för?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan där minst två olika aktörer måste delta. Parter kan vara företag (SMF eller större företag), universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

  • Min. antal parter inkl. koordinator: 2
  • Max antal parter inkl. koordinator: Ingen begränsning

Hur mycket kan sökas?

För utlysningen finns avsatt finansiering på 16 miljoner kronor under 2 år för de projekt som beviljas finansiellt stöd. Detta beräknas fördelas på 10-15 projekt. Stödnivån är max 50 % av projektets totala budget.

  • Max.belopp per ansökan: Inget tak
  • Min.belopp per ansökan: 500 000 i projektkostnader

Viktiga datum:

  • Öppningsdag: 17 december 2018
  • Sista ansökningsdag: 28 februari 2019, kl. 14:00

Läs mer här>>