Artificiell intelligens- hot, möjlighet eller både och?

De flesta har lagt märke till hur intresset för artificiell intelligens har ökat under de senaste 2-3 åren och den här ökningen tycks inte mattas av- tvärtom. Medierna lyfter ofta främst faror och risker; det ligger i mediers natur att skapa starka känslor och driva klick. Men vi vet att den bild som medier väljer att lyfta kommer att påverka människor och i det här fallet finns det en risk att den ibland skrämmande bilden av den nya tekniken kan försvåra genomförandet av förbättringsåtgärder och nödvändig utveckling.

Vår tanke med att arrangera ett kostnadsfritt och öppet event om artificiell intelligens var främst att få vara med och bidra till en mer nyanserad bild av vad AI är; Hur det fungerar, några vanliga användningsområden, terminologin som ofta används när vi pratar om AI, och givetvis diskutera både de risker och möjligheter som finns.

Fredrika Lagergren Wahlin, Ivica Crnkovic och Kerstin Nilsson, en av de huvudansvariga för eventet.

Kristoffer Lewandowski och Hampus Linander.

Med det i åtanke bjöd vi tillsammans med Rotary och Göteborgs Universitet in sju olika experter som fick i uppgift att berätta om AI utifrån sitt professionella perspektiv: Hans Forsberg (senior expert inom AI och robotics på ÅF), Olle Häggström (professor i matematisk statistik på Göteborgs Universitet och Chalmers), John Paoli (docent och överläkare i dermatologi och venereologi med specialintresse för hudcancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Ivica Crnkovic (professor och föreståndare för Chalmers AI Research Center (CHAIR)), Hampus Linander (utvecklingsingenjör på Zenuity), Christoffer Levandowski (filosofie doktor och forskningschef på QRTECH) samt Fredrika Lagergren Wahlin (vicerektor på GU).

Hans Forsberg tillsammans med Jan-Peter Idström, en av huvudarrangörerna av eventet.

John Paoli och Olle Larkö, en av huvudarrangörerna.

Onsdagen den 16 oktober tog vi emot 300 gäster som välkomnades av Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , nuvarande president i Göteborgs Rotary-klubb och tidigare dekanus för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Platsen var  den vackra aulan på Vasaplatsen.

Under eftermiddagen fick vi inblick i hur AI används inom  utvecklingen av självkörande bilar. Vi fick höra om AI som tränats för olika uppdrag som att identifiera hudcancer, leta biomarkörer för epilepsi eller imitera konstverk. När den gör goda imitationer belönas den och när den gör fel får den negativ feedback- som en digital morot och piska. Vi fick veta att det tar mycket tid att lära upp AI. Det krävs ett mycket stort antal träningstillfällen, ibland så många som tjugo tusen, innan AI klarar att utföra sin uppgift.

Olle Häggström pratar med deltagare i fikapausen.

Henrik Mindedal, en av huvudarrangörerna, under fikapausen.

På frågan om huruvida AI är ett hot eller en möjlighet konstaterades att det är både och, och att det därför är viktigt att vi ser till att följa den väg som maximerar möjligheterna och minimerar riskerna. Exempel på risker som diskuterades var autonoma vapen som kan känna igen och hitta vissa utseenden, ‘deep fake’; videos och bilder som manipulerats med hjälp av AI. Även autogenererat tal och textinnehåll kan innebära stora problem. När det kommer till hur AI kan skada den personliga integriteten nämndes kinesernas situation som avskräckande exempel. Ett annat perspektiv som diskuterades var skuldfrågor. Vem kan anses vara skyldig och kunna dömas när ett autonomt vapen dödar människor. Är det mjukvaruutvecklaren, hårdvaruutvecklaren eller den som håller i vapnet? Det är ett exempel som gör det tydligt att AI absolut inte bara handlar om teknik och data. Det kräver tvärvetenskaplig samverkan och måste bli en del av de flesta- om inte alla- forskningsområden. Vi behöver införa AI i så gott som samtliga högre utbildningar, exempelvis Juridik, Ekonomi, vårdutbildningar med mera, men även i utbildningen för riktigt unga barn. Akademin måste också se till att samverka med industrin.

Eftermiddagen rundades av med frågan om varför vi så ofta tycks tala om artificiell intelligens som om den lever ett eget liv och vi står hjälplösa inför utvecklingen. För det är ju givetvis så att AI planeras, skapas och styrs av människor, vilket var extra tydligt just den här dagen med så många AI-experter på plats i aulan.

MedTech West tackar alla talare som kom för att dela med sig av sin kunskap och sina tankar om ett så aktuellt och viktigt ämne. Stort tack också till alla gäster, medarrangören Göteborgs Universitet och förstås inte minst initiativtagarna till eventet; Rotary.

 

 

Text & bilder: Helene Lindström