Bättre precision i stråldosberäkningarna till cancerpatienter som behandlas med radioaktiva läkemedel

Ett projekt som fått VR-anslag med 3,3 MKR under 4 år samt forskningsanslag från Cancerfonden med 3 MKR under 3 år handlar om nya metoder för att analysera och förbättra diagnostik och behandling av spridd cancer med radioaktiva läkemedel. Projektet leds av Peter Bernhardt, professor och 1:e sjukhusfysiker vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska Akademin och avdelningen för Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kan du berätta lite om projektet, Peter?
– En stor del av detta projekt handlar om hur vi kan skapa bättre bildkvalitet i så kallade SPECT-bilder, det vill säga en tomografisk avbildning av hur radioaktiva läkemedel fördelas i kroppen, säger Peter. Med hjälp av förbättrad bildkvalitet kan vi bättre kvantifiera upptaget av läkemedlet och på så sätt få en bättre precision i stråldosberäkningarna till cancerpatienter som behandlas med radioaktiva läkemedel.

 

Hur ska ni gå tillväga?
Vi har tidigare skapat ett simuleringsverktyg- så kallad Monte Carlo-simulering- för att följa strålgången i patienten fram till detektion i kameran, förklarar Peter. Genom att använda denna metod i skapandet av SPECT-bilderna får vi en betydlig bättre bildkvalitet än genom de förenklade modeller över strålgången som idag används kliniskt. Denna Monte Carlo-metod ska vi nu utveckla vidare och vi kommer också applicera deep learning-algoritmer för att minimera bruset i bilderna samt möjliggöra kortare insamlingstider av bilderna. Vi kommer också fortsätta utveckla vår maskininlärningsalgoritm för att detektion av levertumörer.

 

Vad är det bra för?
Vi tror att med vi med dessa metoder kan korta tiden för insamling av bilder samt uppnå högre kvalitet och bättre individanpassning när det kommer till cancerbehandling med radioaktiva läkemedel. Vi kommer förhoppningsvis också kunna upptäcka tumörer på ett tidigare stadium.

 Lycka till!

 

 

Text: Helene Lindström

Bild: Peter Bernhardts egen