Biobankning inom klinisk forskning- en seminarieserie

Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter och till regional och nationell tillväxt inom Life Science-området. Gothia Forum består av sex sektioner: Research Support Office, Pediatric Clinical Research Center, Sahlgrenska biobank, Clinical Trial Center, Primary care Trial Center och Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd. Gothia Forum är ett resultat av samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionutveckling (VGR) och forskningsindustrin (företrädd av AstraZeneca, MSD, Pfizer, LIF och Swedish Medtech). I höst bjuder Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst på en serie seminarier omkring biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras för att kunna analyseras korrekt. Seminarierna riktar sig mot forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för forskning med biobankning. Seminarierna, som äger rum på Östra sjukhuset, är öppna för alla och kostnadsfria. Du hittar mer information och kan anmäla dig här>>

Introduktion till biobankslagen och Sahlgrenska biobanks service
2017-10-04 kl 10:00-12:00
Talare: Kristina Lind och Nina Erkenstam
– Vad innebär biobankslagen?
– Vad är en biobank?
– Hur ser biobanksstrukturen ut i Sverige?
– Viktiga termer omkring biobankning.
– Hur hjälper Sahlgrenska biobank forskare med biobankning?
– Hur gör jag om jag vill ha hjälp med att ta hand om mina forskningsprov för biobankning?

Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur biobanksperspektiv?
2017-10-11 kl 10:00-12:00
Talare: Sven Wallerstedt och Wahida Sarwari
– När behövs etikprövning och varför?
– Vad är EPN och hur fungerar den?
– Vad ingår i en etikansökan?
– Praktisk genomgång av relevanta delar i etikansökan, forskningspersonsinformation och informerat samtycke med fokus på biobankslagen.

Personuppgiftslagen – vad innebär den för kliniska studier och biobankning?
2017-10-18 kl 11:00-12:00
Talare: Susan Lindahl
– Vad innefattar personuppgiftslagen?
– Vad är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud?
– Vad innebär det att sätta GU respektive SU som forskningshuvudman?
– Hur hanterar jag personuppgifter länkade till biobanksprov?
– Vad kommer den nya dataskyddsförordningen betyda?

Biobanksansökan och biobanksavtal
2017-10-25 kl 10:00-12:00
Talare: Wahida Sarwari och representant från Patologen
– Hur går biobanksansökan till?
– Vanliga problem och misstag.
– Vad innebär singelcenter och multicenterstudier?
– Hur går granskningsprocessen till?
– Vem får bedriva forskning på befintliga biobanksprov?
– Hur görs utlämnande av prov?
– Vad krävs för att skicka prov utomlands?

Informationshantering inom biobankning & Registerforskning som verktyg
2017-11-08 kl 10:00-12:00
Talare: Jonas Bergman Laurila och Ann-Marie Svensson
– Hur kan jag hitta intressanta befintliga provsamlingar och provgivare
– Hur kan jag hitta intressanta provgivare?
– Hur kan jag hålla reda på mina egna prov?
– Demonstration av ett enkelt verktyg för provspårbarhet.
– Hur kan register användas för forskning?
– Vad krävs för att göra registerforskning?

Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning
2017-11-15 kl 10:00-12:00
Talare: Anne-Marie Johannesson och Karina Lövstedt
– Hur ska prov tas och hanteras för att behålla hög kvalitét?
– Vikten av standardisering.
– Vad krävs för en säker frysförvaring?
– Vad erbjuder Sahlgrenska biobank för frysförvaringstjänster?

Analyser för forskning på biobanksprov
2017-11-22 kl 10:00-12:00
Talare: Representanter från serviceaktörer inom provberedning och analys
– Vad finns det för möjligheter för analys av biobanksprov?
– Vad ställer olika analysmetoder för krav på mina prov?
– Representanter från leverantörer av olika analyser berättar om vad de kan erbjuda.
o NMR-centrum
o Gene Core SU
o Proteomics Core Facility
o TATAA Biocenter
o Chalmers Mass Spectrometry Infrastructure
o Klinisk kemi SU