BoIC-seminarium: Sven Ekholm berättar om akademiseringen av Bild- och Interventionscentrum (BoIC)

Sven2013 påbörjade Sven Ekholm sitt uppdrag som senior rådgivare för akademiseringen av Bild- och Interventionscentrum (BoIC). BoIC utgör primärt ett centrum för regional medicinsk vård, den kanske största enskilda satsning av Västra Götalandsregionen fram till idag. Syftet var att Sven Ekholm med sitt arbete skulle verka för en ökad integration av akademin i den kliniska verksamheten inom BoIC för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för en kontinuerlig utveckling baserad på vetenskaplig forskning och utbildning. Hans uppgift i detta sammanhang var att inventera utgångsläget för denna symbios och på bas av detta sedan sammanställa råd om förslag till lämpliga insatser och vara allmänt stöd för deras implementering.

På ett seminarium i våras redogjorde han för det då aktuella läget, vad som åstadkommits så långt inom de olika områden vilka sjukvård och akademi bedömt som viktiga. Resultatet av detta fick sedan sin första test i samband med öppnande av etapp 2 av BoIC-projektet och uppstarten av klinisk verksamhet den 16 maj 2016.

Inför avslutet av heltidsuppdraget vid årsskiftet 2016-2017 kommer nu Sven Ekholm att försöka ge en sammanfattning av dessa strävanden; både det som hittills kunnat genomföras och vad som just nu är på gång, men också försöka lyfta fram ett par områden som han tycker att man ska satsa på för framtiden för att uppnå en än bättre integration mellan akademi och sjukvård.

Dag: 29 november 2016
Tid: 11.45 – 12.30 inkl. lunch
Plats: Hjärtats aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska sjukhuset

BoIC-projektet bjuder på en lunchsmörgås om du anmäler dig i regionkalendern senast kl. 13.00 den 24/11. Om du önskar specialkost, t.ex. vegetariskt, mejla maria.borg@vgregion.se

Anmäl dig här>>