Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister och andra utbildningar inom medicinteknik

På branschorganet Swedish Medtech anordnar man flera utbildningar som riktar sig till dig som arbetar med medicinteknik. Bland annat en certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister den 21-22 september som riktas till leverantörer av medicinteknik och som deltar på operationssal och operationsavdelningar.

Läs mer om samtliga utbildningar här>>