Chalmeristen Jenni Nordborg leder regeringens nya Life science-satsning

Näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll presenterade i veckan regeringens nya satsning inom life science. För att möta den ökande globala konkurrensen etablerar man nu ett permanent kontor för life science på Näringsdepartementet och arbetet vässas bland annat genom en ökad innovationstakt i sjukvården, fler kliniska prövningar i Sverige,  snabbare samordning av kvalitetsregister och biobanker samt en snabbare och kostnadseffektiv utveckling av nya läkemedel.

Exporten från life science-sektorn har stor betydelse för Sverige. Under flera år genomfördes neddragningar i life science-företagens FoU-verksamhet och exporten minskade. På senare år har trenden börjat vända men den globala konkurrensen ökar och krafttag behövs för att stärka vår position. Därför menar ministrarna att Sverige måste ta ett helhetsgrepp kring hälsa och life science och etablerar nu ett kontor för life science inom regeringskansliet på Näringsdepartementet. Man gör det för att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja tempot i arbetet.

Dessutom konstaterar man att det också krävs fortsatt starkt stöd till universitet och högskolor. Högkvalitativ forskning och tillgång till spetskompetens är viktiga förutsättningar för att skapa en välmående life science-sektor. Sverige har inget annat val än att öka investeringarna

och innovationstakten om vi ska kunna tackla framtidens hälsoutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor. Den svenska modellen med samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, patienter och industri är den avgörande pusselbiten för att förverkliga vår vision om att förbättra människors hälsa.

Ledare för det nya kontoret blir Jenni Nordborg, idag avdelningschef för Hälsa på innovationsmyndigheten Vinnova. Jenni är kemiingenjör med doktorsgrad från Chalmers och disputerade år 2000 på en uppmärksammad avhandling om så kallade RCTA-kristaller. För ett drygt år sedan listades hon som en av de mest inflytelserika personerna inom life science av tidskriften Life Science Sweden.

Läs artikeln>>