Chalmers Ventures startar nytt acceleratorprogram

Kriterierna för de sökande är att de ska ha bildat bolag eller vara på väg att bolagisera, har minst en person som kommer att jobba heltid i bolaget, och framför allt att de har en verifierad affärsidé. Med detta avses en bekräftad hypotes, betalande kund, en byggd prototyp eller liknande. Även bolag utanför Chalmers-sfären är välkomna att söka. I acceleratorprogrammet kommer bolagen att arbeta med att säkerställa en genomförbar och repetitiv affärsmodell, såväl som kundintäkter, samarbetsavtal och/eller extern finansiering samt skapa en vass ”pitch” för att kommunicera sitt erbjudande. Dessutom kan bolagen söka en investering om 300 000 kr, med möjlighet till ytterligare 200 000 kr när bevispunkter uppnåtts.

I acceleratorprogrammet ingår bl.a. veckovisa träffar med en dedikerad affärscoach, kostnadsfri juridisk konsultation, styrelseutbildning, genomlysning av bolaget inför investeringar, rådgivning kring export och internationalisering med mera. Genom hela programmet jobbar bolagen och Chalmers Ventures med modellen IMAP, som står för Insight and Motivation based Action Plan. Programmet pågår i maximalt 18 månader, beroende på hur snabbt bolaget når sina mål och bevispunkter.

Chalmers Ventures tar emot ansökningar till och med 15 januari.

Läs mer>>