Clinical Innovation Fellowships Program

Idag var det dags för årets sista MedTech West lunchseminarium. Vi besöktes av fem nyligen examinerade entreprenörsstudenter från The Clinical Innovation Fellowships Program som RISE, KTH och EIT Health driver med målet att förbättra sjukvården genom att identifiera kliniska behov och skapa lösningar. I år har programmet haft ett team i Stockholm och ett i Göteborg. Båda teamen berättade om de problem som de valt att lösa, varför och hur. Göteborgsteamet samarbetade med Alingsås Lasarett and Lerums kommun kring diabetespatienter som lider av svårläkta bensår. Deras lösning är en wearable som bygger på forskning som visar att ljudvågor ger snabbare sårläkning. Stockholmsteamet har arbetat med att ta fram nya inhalatorer för astma- och KOL-patienter. Under deras behovsanalys visade det sig att 90 % av användarna av inhalatorer inte får ut maximal nytta av sitt läkemedel på grund av brister i handhavande. Båda teamen kommer nu driva sin innovation vidare som start-ups. Kontakta gärna om du vill höra mer om projekten eller vill delta i nästa års program!

Uppifrån vänster: Petra Szeszula, Adnan Albuhtori och Annelie Hultman. På nedre raden från vänster: Marcus Bilgec, Ulrika Henricsson (RISE) och Anna Melker.