Dags att anmäla dig till nästa Metis Forum!

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan. Nästa Metis Forum äger rum på Lindholmen Science Park den 15 september 2016. Läs mer och anmäl dig här>>