PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård 2016

Prehospenkonferensen 2016

Den 10-11 mars 2016 arrangeras den sjunde PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård på Högskolan i Borås. Syftet med konferensen är att stimulera till kunskapsutveckling inom larmcentral, sjukvårdsupplysning, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommun. Konferensen ger också möjlighet att skapa nya eller underhålla sina gamla kontakter. Alla som på något vis arbetar med prehospital akutsjukvård är välkomna.

Sista dag för anmälan är den 19 februari! Läs mer och anmäl dig här>>
For information in English, please click here>>