Dags att nominera till Innovation Award 2019

Medtech4Health Innovation Award är Medtech4Healths eget pris där de lyfter fram personer eller grupper som gjort något extra för att implementera ny medicinteknik inom vård och omsorg. De är viktiga för att innovativ medicinteknik ska kunna komma till användning och därmed göra verklig nytta för patienter och anhöriga. Det är redan nu möjligt att nominera personer eller grupper till 2019 års pris. Deadline för att nominera är 6 februari 2019. Priset delas ut i maj.

Vinnare 2018 var Lunds universitet Diabetescentrum, Region Skåne, patientföreningar och andra grupper som under Damon Tojjars ledning tagit fram EASY diabetes – ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling. Vinnarna gick hem med 100 000 kronor, men samtliga finalisters projekt blev uppmärksammade med en film.

Vem tycker du ska belönas med 100 000 kr? Eller är det kanske du som har förtjänat priset?
Nominera här>>

MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.