Dags att söka medel ur Vinnova-utlysningen “Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter”

Medtech 4 Health logo

Medtech 4 Health logo

Vinnova-utlysningen “Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter” stänger kl. 14:00 den 14 september, 2016. Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på medicinsk teknik och som uppnått en nivå i sin utveckling där ett tydligt behov av att testa/verifiera lösningen finns. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Projektet ska lösa ett kliniskt problem och bygga på forskning och/eller gedigen kunskap som kan utvecklas till nya starka innovationer (produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar). Sökande kan vara svenska små och medelstora företag, universitet, högskola, eller forskningsinstitut. Upp till 500 000 kr. kan sökas per projekt.

Klicka här för ansökningshandlingar, kontaktpersoner och mer information>>