Den första studien på elektrodressen Mollii publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift

Leif Sandsjö

Nu har den första studien på elektrodressen Mollii blivit publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift. MedTech West-forskaren Leif Sandsjö är en av författarna till artikeln som nu publicerats i the European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Forskningen, som bedrivits i samarbete med utvecklaren Inerventions och flera universitetssjukhus, visar på Mollii som ett möjligt hjälpmedel för neuropatienter med besvärande spasticitet.

Syftet med den genomförda RCT-studien var att undersöka effekten av hjälpmedlet Mollii för personer med spasticitet till följd av CP eller stroke. Samtliga studiedeltagare visade ett positivt resultat vid användande av Mollii med avseende på måluppfyllelse av patientens egna definierade mål. Studien indikerar även positiva resultat med avseende på gångfunktion.

– Studien visar att metoden med Mollii har potential. Jag hoppas att fortsatta studier ytterligare kommer tydliggöra hur man kan optimera nyttan av Mollii för den enskilda individen samt vilka andra behandlingar som kan förstärka effekten, säger Per Ertzgaard, läkare vid Linköpings universitetssjukhus.

På bilden: Linda Nydén från Smart Textiles vid Högskolan i Borås tillsammans med Stina Isaksson från SÄS visar elektrodressen Mollii

Idag är behandlingsalternativen för ofrivilliga muskelspänningar få och många av metoderna innebär bieffekter för patienten. Behovet av innovation på området bedöms vara stort. Mollii kan sedan ett år tillbaka förskrivas i två landsting i Sverige. Målsättningen är att dressen ska vara tillgänglig för alla som behöver den- oavsett var i landet man bor.

– Den här studien visar att Mollii är säker att använda, vilket är av yttersta vikt. Vi ser patientsäkerhet som en grundläggande kvalitetsdimension, säger Annika Rydgård, forskningsansvarig på Inerventions.

Läs artikeln här>>

Läs pressmeddelandet>>

Bilden högst upp: Leif Sandsjö, forskare på MedTech West samt Högskolan i Borås
Bilden från vänster: Linda Nydén från Smart Textiles, Högskolan i Borås, klär tillsammans med Stina Isaksson från SÄS på dockan elektrodressen Mollii inför Forsknings- och kvalitetsdagarna på Södra Älvsborgs Sjukhus 2017. MedTech West delade monter med Smart Textiles under mässan.

Referens:
Ertzgaard P, Alwin J, Sörbo A, Lindgren M, Sandsjö L. Evaluation of a Self-administered Transcutaneous Electrical Stimulation concept for the treatment of Spasticity – a Randomised Placebo-controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2017 Oct;53(5).