Medtech4Health-medel till västsvenskt projekt för att lindra lymfödem

Bedömningsprocessen av ansökningarna i Medtech4Healths utlysning Medicintekniska samverkansprojekt är klar och tio projekt får mellan en och två miljoner var. Medlen kommer att användas till att utveckla medicinteknik för diagnos och behandling inom allt från diabetes till hepatit C. Ett projekt arbetar med att ta fram ett kit som gör att patienter kan ta sina blodprover hemma och skicka in för analys, och på så vis slippa att resa. Ett annat projekt utvecklar en pump för patienter som behöver kontinuerlig smärtlindring. Ett tredje har som syfte att välja rätt antibiotika vid blodinfektioner – viktigt med tanke på antibiotikaresistens. Projekten visar på bredden på medicinteknik.

Ett av projekten som fått medel är “Development of an innovative compression sleeve for breast cancer-related arm lymphoedema” och handlar om ett förband som kan lindra lymfödem – en vanlig biverkan vid bröstcancer. Vi pratar med Josefin Damm, produktutvecklare och medgrundare på det västsvenska företaget PressCise:

Kan du berätta lite grand om bakgrunden till projektet?
– Våra befintliga kompressionsprodukter, vilka alltid garanterar ett precist tryck, är utvecklade för olika typer av bensjukdomar. Men kompression är även en nyckelfaktor för att förebygga och behandla olika typer av åkommor på andra kroppsdelar än ben. Lymfödem är ett progressivt, kroniskt tillstånd som påverkar ett stort antal människor och deras fysiska och psykosociala hälsa genom att lemmarna svullnar. Behandlingsmetoderna är träning, manuell lymfdränering och kompression. Under projektet kommer en förstudie för en innovativ kompressionstub genomföras, på tillämpningen av PressCise patenterade textilteknik. Inom projektet kommer marknad och kundbehov att undersökas ytterligare, och en produktprototyp utvecklas. Prototypen ska utvärderas och valideras på patienter från Fysioterapin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ledning av Birgitta Bååthe, legitimerad fysioterapeut och diplomerad lymfterapeut.

Varför en armtub?
Den främsta orsaken till lymfödem antas vara en bieffekt av cancerbehandling, där förekomsten hos bröstcancerpatienter är 12-60 procent. Den låga patientföljsamheten, obehaget med dagens standard-tuber och de höga kostnaderna för måttbeställda tuber leder antingen till mycket dålig eller mycket dyr medicinsk behandling. En effektivare behandling skulle resultera i flera fördelar: För patienten skulle det innebära minskat lymfödem, mindre smärta, kortare sjukskrivning, bättre komfort och rörlighet, samt en övergripande högre livskvalitet.

Livskvaliteten är en viktig variabel eftersom lymfödem är ett kroniskt och livslångt tillstånd som kräver kompressionsbehandling under resten av patientens liv. En bättre kompressionstub skulle också innebära billigare behandlingar, färre sjukhusbesök och lägre försäkringskostnader för sjukskrivningen.

Vad händer nu?
Projektet kommer starta i januari 2019. Första steget är att tillsammans med Birgitta och hennes team på Fysioterapin ta fram en kravspecifikation som vi sedan kommer använda som underlag för den tekniska utvecklingen av produktprototypen. När vi sedan tagit fram en fungerade prototyp kommer vi att verifiera och utvärdera kompressionsnivå, användarvänlighet, patientföljsamhet med mera. Att få möjlighet att testa i klinisk miljö är oerhört viktigt för att kunna ta fram en så bra produkt som möjligt, både ur ett kliniskt perspektiv och ur ett patientperspektiv.

Lycka till!

 

 

Text: Helene Lindström

Bild: Copyright PressCise