Digitala lösningar kan förbättra vården för typ II-diabetiker visar ett examensarbete från Chalmers

Digitala lösningar kan förbättra vården för typ II-diabetiker genom att möjliggöra en individanpassad diabetesutbildning som förankrar kunskapen i patientens vardag. Detta visar ett examensarbete från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Antalet patienter med typ II–diabetes uppgår till cirka 375 000 i Sverige och förväntas öka under de kommande åren på grund av den åldrande befolkningen och livsstilsförändringar. Genom ökad motion och kostomläggning kan typ II–diabetiker dramatiskt förbättra sin hälsa, men följsamheten till förskrivna interventioner är låg. Digitala lösningar för typ I-diabetiker har funnits länge, men till den undersökta patientgruppen erbjuds endast begränsad hjälp och de lösningar som kommit riktar sig främst mot sjukvårdspersonal.

I sitt examensarbete intervjuade Amelie Andersson och Josefin Erngren från Institutionen för Elektroteknik på Chalmers tio diabetessköterskor och diabetespatienter i primärvården. Man lyckades identifiera ett behov av att individanpassa den diabetesutbildning som ges till alla nydiagnostiserade patienter och kom fram till att denna kan förstärkas. Det kan exempelvis göras med hjälp av en digital lösning där patienten tar fram ett behandlingsprogram tillsammans med sin sköterska. Mer specifikt bör en digital lösning innehålla en möjlighet för patienten att ha översikt över sin behandling, stöd i att sätta upp mål med sin behandling samt en möjlighet för vårdpersonal att ge feedback till patienten- detta för att tydligare motivera och involvera patienten i behandlingen.

Syftet med digitala lösningar är enligt Amelie och Josefin att effektivisera det personliga mötet mellan vårdpersonal och patient genom att patienten i sitt vardagsliv kan uppmärksamma och dokumentera hinder i egenvården. Detta ger ett större underlag till mötet med patienten, vilket kan leda till skapar ett mer produktivt samarbete. I studien undersöktes även den tekniska miljön i VGR, där den nationella plattformen för Stöd och Behandling bedömdes som lämplig, även om konceptet också skulle kunna erbjudas som en fristående applikation. Nästa steg i arbetet skulle kunna vara att identifiera lämpliga kliniker för att förbereda en pilotstudie på området.

Är du intresserad av att ta del av hela arbetet? Hör av dig!

[helene.lindstrom@medtechwest.se]