Dubbelt finansieringsstöd till göteborgsföretaget Opatus smartphone-baserade uppmärksamhetstest för ADHD-utredningar

Före sommaren blev det klart att Göteborg och Västra Götaland var den stora vinnaren i den stora hälsoutlysningen ”Projekt för bättre hälsa” som var ett samarbete mellan Medtech4Health och Swelife. MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och har därför bidragit i arbetet med att sprida kunskap om utlysningen samt hjälpa företag som vill ansöka. Totalt var det 28 projekt som fick dela på 23 miljoner i innovationsstöd och av dessa var hela 12 projekt från Västra Götalandsregionen. Intresset för utlysningen var denna gång extra stort eftersom Västra Götalandsregionen hade öppnat upp för ytterligare finansiering till de västsvenska projekt som beviljats finansiering av Vinnova och som kunde antas bidra till tillväxt i regionen. Ett av de sex västsvenska företag som Västra Götalandsregionen valde att medfinansiera var göteborgsföretaget Opatus med sin uppmärksamhets-app Opatus CPTA.
Grattis till finansieringsstödet, Petter Knagenhjelm och Staffan Kuuse! Vad betyder det här för er?

– Tack! Att få en större andel av ett projekt finansierat kommer att innebära en stor skillnad. Vi är jättetacksamma för att vi har fått denna möjlighet, säger Petter Knagenhjelm, VD och grundare av Opatus.

Kan ni berätta om testet?

– Utvärdering av personer med ADHD och liknande uppmärksamhetsproblem är i dag en omfattande procedur med klinisk bedömning samt datainsamling från flera olika informanter, ofta via frågeformulär som tenderar att vara oprecisa och ge svårtolkade resultat som måste underbyggas med objektiva mätningar, förklarar Petter. Opatus CPTA är ett objektivt uppmärksamhetstest som utförs på en smartphone och som mäter uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet som ett komplement till den etablerade subjektiva utvärderingen. Testrapporten ger utredaren ett värdefullt komplement till den kliniska bedömningen. Rapporten är detaljerad, men samtidigt lättförstådd, och är ett utmärkt kommunikationsverktyg gentemot patient och anhöriga. Systemet är unikt genom att man kan ha en komplett testutrustning i fickan och gör testning utanför klinik möjlig, till exempel i skola, vårdcentral eller i hemmet. Det ökar tillgängligheten och kan potentiellt bidra till att korta utredningsköerna som kan vara upp till flera år!

Vad händer nu?

– Vi har precis kommit igång med en klinisk studie kring objektiv mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD, berättar Staffan Kuuse som i höst gått in som delägare och styrelseordförande i Opatus. I september blev CE-märkningen klar och därmed står vi nu i startgroparna för att börja sälja Opatus CPTA.

Vi önskar Opatus lycka till och återkommer för en uppföljning längre fram!

 

Övriga projekt som fått finansiering av Vinnova och valts ut att medfinansieras av Västra Götalandsregionen är:
• Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare (Emeriti Pharma)
• Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar (RISE och Novahep)
• Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell (Cereno Scientific)
• ´Rapi share´- realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning (1928 Diagnostics)
• Smart dostjänst – Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering (Mevia AB)

 


 

Text: Helene Lindström, MedTech West
Bilden tillhör Sahlgrenska Science Park.