Ett lunchseminarium om hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

TLV logo

TLV logo

Den 11 mars arrangerar vi på MedTech West tillsammans med Gothia Forum, Innovationsplattformen VGR och Sahlgrenska Science Park ett lunchseminarium om hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

Malin Blixt, chef för enheten för medicinteknik, och Douglas Lundin, chefsekonom på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), tipsar om vad som krävs för att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Man kommer att berätta hur man arbetar med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik samt ge praktiska exempel från genomförda utvärderingar på medicintekniska produkter. TLV har sedan 2012 ett uppdrag från regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Syftet är bland annat att bidra till bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter och större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser.

Dag: 11 Mars
Tid: 11:30-12:30 (13:00 inkl. lunch)
Plats: Hjärtats aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anmäl dig senast den 8 mars genom att skicka ett mail till: gothia.forum@vgregion.se
VARMT VÄLKOMMEN!