Ett steg närmare Sahlgrenska Life

För drygt ett år sedan presenterades planerna för Sahlgrenska Life på ett fullbokat MedTech West-seminarium. Efter att några av Nordens största arkitektbyråer har tävlat om uppdraget att rita det 90 000 kvadratmeter stora Sahlgrenska Life hade Sweco och Arkitema Architects skapat det vinnande förslag som ska ge sjukhuset och Göteborgs Universitet nya moderna lokaler för sina verksamheter inom vård, forskning och utbildning. Tanken är att Sahlgrenska Life också ska innebära en rejäl förstärkning av Göteborgsregionens position inom life science genom att erbjuda en kreativ miljö för innovationssystemet och näringslivet. Dåvarande projektansvarig Niclas Malmeling kom från Västfastigheter för att ge oss bakgrunden till Sahlgrenska Life och från Sweco kom arkitekten Josefin Karlsson för att berätta om det vinnande bidraget. I dagarna har en omfattande omvärldsanalys för projektet publicerats av inobi Analys & Arkitektur som fått i uppdrag att ta fram en sådan.

Varför en omvärldsanalys?

-Man måste se sig omkring för att veta var man befinner sig och vart man ska gå. Om man inte vet det kommer man att agera i blindo- eller åtminstone väldigt närsynt, säger  Andreas Eklöf, VD på Inobi och ansvarig för framtagandet av omvärldsanalysen. Dessutom ingår flera parter och det är väsentligt att samtliga deltagare i projektet har tillgång till samma referenser och pratar samma språk, även om man annars har helt olika behov och utmaningar. Sahlgrenska Life ska ju etablera en helt ny rumslig och organisatorisk koppling och integration mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget i Göteborg. Sahlgrenska Life ska vara en internationellt ledande translationell miljö, vilket förutsätter mycket god kommunikation och samverkan kring ofta mycket komplexa frågeställningar. För att lyckas med det måste man mötas i vardagen och kunna jobba ihop på djupet kring konkreta problem.

Vilka är de största utmaningarna som identifieras i omvärldsanalysen?

-Vad gäller Sahlgrenska Life spänner den translationella miljön över Per Dubbsgatan som en i högsta grad fysisk brygga mellan sjukhuset och akademin, som även ska inkorporera näringsliv och samhället i stort. I rapporten presenterar vi flera liknande projekt runt om i världen, där man också satsat på nya byggnader som utformats för att stimulera och underlätta transaktion mellan den kliniska miljön och forskningen. Men det som är unikt för Sahlgrenska Life är att man har hittat den här unika fysiska placeringen just i skärningspunkten mellan sjukhus och universitet. Translation betyder enkelt uttryckt ”översättning” eller ”överföring” av kunskaper mellan discipliner. Överföring av behov från vårdverksamheter till forskning och tillbaka till vården igen i form av förbättrade behandlingar. Att överföra för att öka nyttan. Det låter enkelt, men är i praktiken svårt. Det är kanske den största utmaningen för vård och forskning över hela världen.

Vad händer nu?

-Omvärldsanalysen är en del av samverkansprojektets förstudie, som kommer att presenteras i mitten av november, berättar Andreas Eklöf. Byggstarten av Sahlgrenska Life kommer ske tidigast 2020 och man beräknar att det hela ska vara färdigt 2-4 år senare.

Tack Andreas Eklöf på Inobi!