Event: “Låt oss öka takten i implementeringen av innovativ medicinteknik”

Välkommen den 24 augusti till en heldag med fokus på att överkomma hindren för att införa innovativa medicintekniska lösningar inom diagnostik och behandling. Arrangörer är Medtech4Health och Sahlgrenska Science Park.

I dag finns flera faktorer som förhindrar att medicintekniska innovationer når fram till patienter och brukare. Bland hindren vi identifierat finns bristande tillgång till evidens, alltför rutinmässiga upphandlingsprocesser, en svårtolkad lagstiftning och – inte minst – en avsaknad av involvering av patienter, brukare och anhöriga.

Det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health arbetar för att överkomma några av dessa hinder och bjuder därför tillsammans med Sahlgrenska Science Park in till en dag med fokus på implementering av medicinteknik i svensk vård och omsorg.
Varmt välkommen till en dag fylld med diskussioner om implementeringshinder av innovativ medicinteknik. Vi tittar på medicinteknikens roll i vården och för en dialog utifrån patientens, företagets, den akademiska forskarens och beställarens perspektiv.

Ur programmet:

  • Implementeringshinder och hur vi tar oss över dem
  • Patientaspekter på implementering av medicinteknik
  • Interaktiv session med presentation av framtagna implementeringsverktyg
  • Nätverkande och mingel med representanter från akademi, myndigheter, företag, beställare och patientorganisationer

DATUM: 24 augusti 2022. Registrering från 08:15. Sluttid 16:00.
PLATS: Radisson Blu Scandinavia Hotel Gothenburg, Södra Hamngatan 59, eller digitalt

Antalet platser är begränsat, men för dig som inte kan vara på plats i Göteborg går det även att följa eventet digitalt.

Konferensen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig!