Innovationsfonden beviljar finansiering till ViPHS-projektet

Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Ambulanssjukvårdare Leif Ahlberg.

 I januari blev det klart att ViPHS-projektet – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan – får finansiering från Innovationsplattformens Innovationsfond. Innovationsplattformen, som etablerades 2015, är en satsning från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården. I november förra året utlyste Innovationsplattformen den första årgången av Innovationsfonden som fick stort gensvar och man fick in hela 177 ansökningar från hela Västra Götalandsregionen.

— Vi blev mycket positivt överraskade över den stora mängd ansökningar vi fick in under den relativt korta ansökningstiden. Vi hade aldrig kunna drömma om ett sådant gensvar och det tyder på en stor innovationskraft hos våra medarbetare inom VGR, säger Lina Strand Backman, enhetschef för Innovationsplattformen.

I och med anslaget kan projektet dra igång. Om vårdkedjan effektiviseras och tid till rätt behandling förkortas kan liv räddas. Dessutom kan kostnader kopplade till sjukdomen minska. ViPHS-projektets första etapp leds av Lars Rosengren, professor i neurologi, Regionala Strokerådet/Strokecentrum Väst i samarbete med Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park.

– Förutom PICTA och VGR/Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs sjukhus medverka i projektet. Vi kommer med hjälp av simulering utvärdera hur videokommunikation mellan regionens strokebakjour och ambulanser med akuta strokepatienter kan lösas på bästa sätt, säger Lars Rosengren.

ViPHS har sin grund i PICTAs PrehospIT-projekt och dess tekniklösningar och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. ViPHS är uppdelat i delprojekt som riktar sig till olika delar i vårdkedjan. Den nu aktuella delen gäller stödet i ambulansen och efter simulering och utvärdering vill man gå vidare till begränsad provdrift i kliniskt operativ miljö.

– Det blir möjligt för neurologisk expertis att med videostöd tillsammans med ambulanspersonalen bedöma patienten och besluta om vad som är den lämpligaste vårdprocessen. Det bidrar till en mer jämlik vård – oavsett kön, etnicitet eller var patienten befinner sig kan alla få liknande förutsättningar. Idag får till exempel allvarligt sjuka strokepatienter som befinner sig långt ute i regionen inte bästa möjliga behandling. Kan patienten på kortast möjliga tid komma under rätt behandling ökar chansen att återgå till ett normalt liv. Förutom att det är positivt för den drabbade, innebär det också minskade samhällskostnader för vad som är vår tids mest kostsamma somatiska sjukdom, säger Bengt Arne Sjöqvist, professor of practice, Chalmers, samt programansvarig för PICTA.

Läs mer om Innovationsfonden>>

Läs mer om ViPHS-projektet>>

 

Fotnot: På bilden ovan syns ambulanssjukvårdare Leif Ahlberg från Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.