Finansiering till AllAgeHub- ett forsknings-, innovations- och utvecklingscenter för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi

Leif SandsjöI AllAgeHub samlas olika kompetenser för att gemensamt skapa tillgängliga boendemiljöer och användbar väldfärdsteknik. En av deltagarna är MedTech West-forskaren Leif Sandsjö, verksam inom området ”Människan i vården” på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

– AllAgeHub är en fysisk och webbaserad mötesplats som ska länka samman medborgare, yrkesverksamma, beslutsfattare, företag, studenter och forskare samt organisationer för pensionärer, anhöriga och brukare så att de tillsammans kan prova, utveckla och implementera produkter, tjänster och processer/organisationslösningar inom välfärdsteknologiområdet, säger Leif Sandsjö. Syftet med centret är att underlätta för människor i alla åldrar med funktionsnedsättning att leva självständiga och trygga liv. Målet är att inviga det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub i lokaler vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i början av 2017. Verksamheten kommer att innehålla en inspirationsmiljö, en lärmiljö, en innovationsmiljö samt utgöra en tvärvetenskaplig arena för forskning. Navet i verksamheten blir centrets idésluss som skapas för att identifiera och precisera problem, utmaningar och förbättringsområden från deltagande parter.

Tolv GR-kommuner har valt att gå in med drygt nio miljoner kronor i medfinansiering för att bygga upp verksamheten och Vinnova har i nuläget beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år för att bygga upp idéslussen samt 300 000 kronor för att utreda förutsättningarna för att skapa ett verklighetslabb (reality lab) inom ramen för verksamheten.

– Dessutom har vi i veckan fått besked om att Transnational Living Lab for Active Ageing, som är ett initiativ mellan svenska och japanska forskarlag kopplat till AllAgeHub via Johanneberg Science Park, har beviljats två miljoner kronor från Vinnova, fortsätter Leif. Genom det här projektet vill vi förändra upplevelsen av att vara gammal genom att arbeta med samhällsdesign fokuserad på frågor som ensamhet och segregering.

Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman. Följande parter är just nu delaktiga i AllAgeHub:
o Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
o Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART)
o Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
o Johanneberg Science Park
o Sahlgrenska Science Park
o Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures)
o Göteborgs universitet (centrumbildningarna AgeCap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
o Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
o Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
o Business Region Göteborg

I nuläget har dessutom Framtiden AB, HSB, Riksbyggen, Skanska, Telia och White Arkitekter valt att bidra med finansiering till en förstudie kring företagsmedverkan i AllAgeHub. Så snart förstudien är genomförd kommer också företag kunna ansluta till AllAgeHub.