Förhandsinfo om 2017 års utlysningar

Medtech 4 Health logo

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. MedTech West är västsvensk nod för programmet och ingår i programkontoret. Nu planerar man fyra utlysningar till olika målgrupper under 2017. Tre av dem är egna och en sker i samarbete med SweLife:

  • Stora hälsoutlysningen i samarbete med SweLife. Öppnar i november, 2016
  • Kompetensförstärkning för småföretag. Öppen i feb-nov, 2017 med beslut varje månad
  • Innovatörer inom vård och omsorg för personal inom vård och omsorg. Öppnar under våren 2017
  • Medicintekniska innovationer. En bred samverkansutlysning som öppnar under hösten 2017
  • Läs mer>>