Forskning bakom appen Detecht på IVAs 100-lista

En vanlig smartphone kan användas för att detektera trafikolyckor. Det är idén bakom appen Detecht, som ni kunnat läsa om här tidigare. Nu har projektet valts ut för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista som i år lyfter fram viktiga forskningsprojekt med koppling till hållbarhet och potential att förändra världen. Bakom appen ligger forskningsarbete av Stefan Candefjord, Leif Sandsjö, Bengt Arne Sjöqvist och Robert Andersson.

“Det är fantastiskt roligt att vår forskning uppmärksammas på listan”, säger Stefan Candefjord, forskare på MedTech West och Chalmers samt en av upphovsmännen till algoritmen som appen bygger på. “Förhoppningsvis ger det oss möjligheter att hitta nya samarbetspartners för att ytterligare kunna utveckla funktionalitet och användbarhet. Vårt projekt är även utvalt att presenteras vid IVA:s Research2Business Summit den 18 mars, där jag kommer att delta”.

Arbete pågår just nu för att lägga till fler funktioner i appen, till exempel förhandsinformation om eventuella faror på vägen. Det kommersiella intresset börjar nu också öka och hittills har appen laddats ned mer än 60 000 gånger. Än så länge är de flesta användarna i Sverige, men det finns också en stor internationell marknad för appen.

“Mc-förare är särskilt utsatta i trafiken och efterfrågan är stor på innovationer som bidrar till ökad trafiksäkerhet”, säger Stefan Candefjord till Chalmers. “Även andra oskyddade trafikanter, som cyklister, ryttare och fyrhjulingsförare, skulle kunna ha god nytta av vår teknologi”.

Från vänster: Stefan Candefjord och Tobias Goldman, Co-Founder and Affärsutvecklare på Detecht.

Detecht vänder sig till motorcyklister och kan rädda liv genom att skicka ett automatiskt nödlarm till 112 om en olycka inträffar. Genom de inbyggda sensorerna i förarens smart phone kan appen detektera mönster i rörelsedata som särskiljer en krasch från normal körning. År 2018 bildades företaget Detecht genom ett samarbete med Chalmers Entreprenörsskola. Appen testades på svenska vägar under mc-säsongen förra året. De krascher som inträffat har visat sig detekteras korrekt och samtidigt har antalet falsklarm varit få. SOS Alarm har därför beslutat att ta in appen i sin ordinarie larmberedskap.

Här hittar du IVAs 100-lista

Läs originalartikeln av Yvonne Jonsson här

Porträttfoto på Stefan Candefjord: Emmy Jonsson, 2020
Foto på Candefjord & Goldman: Helene Lindström, 2019