Forskning med potential att förändra världen – Rolf Heckemann på IVAs 100-lista

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVAs) 100-lista presenterar aktuella forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta  inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. IVAs andra 100-lista publicerad den 2 mars 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet.

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger man forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta, skriver IVA på sin hemsida om syftet med listan. På årets lista hittar vi i år bland annat forskning ledd av professor Rolf Heckemann vid MedTech West och Göteborgs Universitet. Heckemanns forskning inom bildanalys och kvantitativ anatomi har lett till utvecklandet av två mjukvaror baserade på maskininlärning, Pincram och MAPER, vilka kan kvantifiera förändringar i hjärnan. Denna typ av information kan avslöja påverkan av sjukdomar på hjärnan och också stödja radiologens bildtolkning. Både Pincram och MAPER erbjuds som open source.

“Det är oerhört roligt att vårt projekt uppmärksammas av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin”, säger Rolf Heckemann. “Framförallt kan det leda till att ännu fler får kännedom om Pincram och MAPER, och att vi på så vis får nya kontakter som kan leda till att ännu fler får nytta av programmen”.

Kontakta Rolf Heckemann om du har förslag på samarbeten för nyttiggörande, till exempel vidareutveckling av bildanalystjänster för kliniskt bruk.

Läs mer om MAPER och Pincram här