Första omgången av Medtech4Healths innovations- och entreprenörskurs klar

Stina Isaksson, SÄS

Stina Isaksson

Den 15 december 2016 genomfördes det andra kurstillfället av två i den nystartade kursen “Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik “. Det första tillfället var i Umeå och det andra på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala. Arrangör var Medtech4Health, som vi på MedTech West är västsvensk nod för. Medtech4Health är ett Vinnovastött strategiskt innovationsområdesprogram med syftet att lyfta forskning och innovationssystemet inom medicinteknik till högsta nivå för att ge industriell tillväxt. För att nå dit ställs stora krav på ett väl fungerande samarbete och en god kommunikation mellan alla ingående aktörer. Kursen är en del i Medtech4Healths stora satsning på forskning under de närmaste åren.

Stina Isaksson, forskningsledare vid forskningsenheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus, var en av deltagarna på kursen. Vi ställer några frågor till Stina:

Vad arbetar du med?

– Jag arbetar sedan i augusti 2016 som forskningsledare vid forskningsenheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Jag är disputerad sjuksköterska och har en bakgrund från forskning om ägg- och spermadonation i Sverige. I min roll som forskningsledare vid Södra Älvsborgs Sjukhus arbetar jag med sjukhusets innovationsprojekt och jag fungerar bland annat som samordnare för de innovationsprojekt som sjukhuset har i samarbete med Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

 

Vad fick dig att söka kursen?

– Sjukvården behöver tänka nytt för att klara de utmaningar vi ställs inför både nu och i framtiden. Medtech- och innovationsområdet är helt nytt för mig i min roll på sjukhuset, så när jag såg information om kursen blev jag glad och kände att kursen skulle kunna ge mig både svar på de frågor som dykt upp under min första tid på jobbet och verktyg för att kunna vara ett stöd för sjukhusets medarbetare i olika innovationsprojekt.

 

Vilka delar av kursen gjorde starkast intryck på dig?

– Jag har sällan speciellt höga förväntningar på en kurs som ges för första gången eftersom det ofta behövs några kurstillfällen innan innehållet sitter, men denna gång blev jag glatt överraskad. Jag tycker att kursens upplägg med genomgången av hela innovationsprocessen från start till mål var givande och det var även bra att vi som deltagare fick arbeta i grupper med riktiga case och ställas inför olika scenarios som vi sedan kunde diskutera kring.  Att kursen hölls i internatform där kursdeltagarna kom från olika delar av landet och från både vård, akademi och innovationssystemet och därmed med olika erfarenheter och infallsvinklar gjorde atmosfären under kursen väldigt dynamisk och inspirerande. Detta i kombination med kurslärare som verkligen bidrog med sin kunskap och sina erfarenheter inom respektive områden bidrog till givande diskussioner och var oerhört positivt tyckte jag!

 

 

Vilken var den största behållningen?

– Att på detta sätt få kunskap och samtidigt träffa och nätverka med människor, både som entreprenörer och i stödjande funktioner, tyckte jag var mycket givande.

 

 

Varför ska andra gå kursen om de får möjlighet?

– Medtechområdet är spännande, men det är också stort och bökigt. Jag- och säkert många andra med mig- kan känna sig lite vilsna och inte riktigt veta vilket steg man ska ta för att nå rätt riktning och mål. Kursen ger en ypperlig möjlighet att få mer kunskap om innovationsprocessens olika delar. Den ger dessutom chans till nätverkande med övriga kursdeltagare, i och med den strategiska blandningen av deltagare.  Jag tycker att denna kurs var bra, men jag tror att den kommer att utvecklas och bli ännu bättre nästa gång den ges!

Tack Stina!

Läs artikel om kursen på Medtech4Healths hemsida här>>

Text: Helene Lindström
Bild: SÄS Fotomedia