Frukostseminarium om hållbara affärsmodeller i företag hos Sahlgrenska Science Park

catalyserHållbarhetsbegreppet kan betraktas på olika sätt. Idag är det vanligast att se hållbarhet som ett sätt att minimera den negativa påverkan på omgivande miljö och samhälle. Då hamnar gärna fokus på att se till att t ex produktionsprocesser, underleverantörer och produkter/tjänster har så lite negativ påverkan på omgivningen som möjligt. Hållbarhetsutmaningarna blir då en sorts riskminimering eller försäkringsskydd för företagets varumärke.

Men är detta det enda sättet? Skulle företagets verksamhet kunna bidra positivt till ett hållbart samhälle? Skulle företagets affärsmodell också kunna knyta an till och utveckla det omgivande samhället? Och skulle inte detta i så fall stärka affären och utveckla varumärket på ett sätt som skiljer vårt företag från andra?

Vi behöver se hållbarhetsutmaningarna tillsammans med de andra mer långsiktiga strategiska utmaningarna och arbeta med hur företaget långsiktigt kan utnyttja de möjligheter som framträder.

Inom ramen för projektet ”Hållbara affärsmodeller” har man utvecklat en metodik för att analysera företagens affärsmodeller och hur de kan komma att fungera i relation till hållbarhetsbetingade framtidsscenarier. Syftet är att ta fram mer hållbara och lönsamma affärsstrategier och behålla och förbättra lönsamheten i en osäker framtid.

Var? Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
När? 8/12 kl.08:30 – 10:30

Anmäl dig här senast måndag den 5/12.